Kehityshankkeet

Liminganportti

Valtatie numero 8:n varrelle, Oulun eteläpuolelle rakennettu Liminganportti parantaa niin maan nopeimmin kasvavan kunnan, kuin ohikulkevien matkailijoidenkin palveluja. Pinta-alaa Liminganportin alueella on 11 hehtaaria ja rakennusoikeutta yli 20 000 neliömetriä.

Liikekeskus sijaitsee kilometrin päässä 8-tien ja nelostien yhdistävästä liikenneympyrästä Raaheen päin. Liminganportin ohi kulkee päivittäin tieosuudella Vaasa – Oulu yli 11 000 autoa, jotka muodostavat keskukselle vahvan asiakaspohjan.

Kaupungin ja maaseudun rajalle rakennettu Liminganportti tarjoaa ostovoimaa Limingan seudulle ja maatalouteen liittyville yrityksille. Vuoden 2008 lopulla K-ryhmä avasi Liminganporttiin supermarketin ohella ravintola-myymälän valtakunnallisena pilottihankkeena. Kesäkuussa 2009 palveluvalikoima laajeni Alkon myymälällä.

Laajennussuunnitelmissa ovat maatalous- ja erikoiskaupan palvelut, joiden osalta aktiivisia yhteistyökumppaneita haetaan jatkuvasti.

Oulu Hallituskatu

Oulun Hallituskadun kehittämissuunnitelmat liittyvät kiinteästi yleissuunnitelmiin Oulun keskustan kehittämisestä.

Marraskuussa 2010 tehty Kallioparkin rakennuspäätös ja Oulun Matkakeskus-suunnitelman eteneminen avaavat monia uusia mahdollisuuksia Oulun keskustan kehittämiseen. Matkakeskuksen rakentaminen ja Raksilan alueelle suunnitteilla olevat kaupan ja palveluiden uudelleenjärjestelyt laajentavat Oulun kaupallista keskustaa tehokkaasti rautatieaseman suuntaan.

Nykyisen ydinkeskusta ja asema-alueen välissä sijaitseva Hallituskadun alue tulee muodostumaan tehokkaaksi palvelujen ja kaupankäynnin keskipisteeksi, kun asiakasvirrat alkavat liikkua sen läpi. Kadun alueelle tullaan rakentamaan myös suora yhteys Kallioparkin paikoitustiloista.

Hallituskatu kannattaa huomioida ehdottomasti yhtenä tulevista kaupankäynnin painopistealueista suunniteltaessa kaupan ja palveluiden sijoittumista Oulun keskustan alueelle.

Raahen Portti

Valtatie 8:n ja kantatie 88:n risteysalueelle Mettalaan nouseva kauppakeskus – Raahen portti – tullaan rakentamaan moderniksi ja yhtenäiseksi, saman katon alla toimivaksi kokonaisuudeksi. Alueelle on kaavoitettu rakennusalaa kaupan tarpeisiin 46 000 m2 verran. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukainen asemakaavan muutos on vahvistettu ja saanut lainvoiman.

Raaheen ja lähialueille ennustetaan positiivista teollisuuden kehitystä. Uudistunut Raahen satama ja kultakaivos ovat kaikki merkkejä tästä. Raahen Portin alueen liikenne kasvaa nopeasti ja keskeisessä roolissa suunnitelmassa onkin liikennöinnin joustavuus sekä runsaat paikoitustilat.

Raahen portin kohderyhmänä ovat raahelaiset, Raahen seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, sekä valtatie 8 käyttävät autoilijat ja matkailijat.

Suunnitelmissa on rakentaa toimitiloja päivittäistavara- ja erikoiskaupan tarpeisiin. Raahen portti tarjoaa todellisen ykköspaikan alueen kaupassa, oli toimiala mikä tahansa. Helppo saavutettavuus ruuhkattomasti kaikilta suunnilta puoltaa liikenne- ja huoltoasemapalveluiden, hotelli- ja ravintolapalveluiden, päivittäistavarakaupan ja erikoismyymälöiden sijoittumista alueelle. Raahen Porttiin rakennetaan yli 1 000 autopaikkaa maan tasoon sisäänkäyntien eteen!